Bildiri ile

Öğretim Üyesi (Prof. Dr, Doç. Dr., Dr. Öğr. Üyesi )  300 TL

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi/Okutman, Öğretmen, Lisansüstü öğrenci 200 TL

Dinleyici (katılım belgesi isteyenler için) 100 TL

Sempozyuma tek ya da ortak yazarlı en fazla 2 bildiri ile katılabilirsiniz. İki bildiri ile katılanlar bir kez ödeme yaparlar. Çok yazarlı bildirilerde birden çok yazarın sempozyuma katılımı durumda her bir yazar ayrı ücret öder.

Katılım ücretlerinin yatırılacağı banka hesap bilgileri aşağıdadır.