Düzenleme Kurulu

Dr. Şahin ORUÇ, Yıldız Teknik Üniversitesi (Başkan)

Dr. Taisir Subhi YAMİN, ULM Üniversitesi

Dr. Kishimjan ESEHKULOVA,  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Dr. Hakan DÜNDAR, Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Selahattin KAYMAKÇI, Kastamonu Üniversitesi

Dr. Murat AKÇAYIR, Alberta Üniversitesi

Dr. Kadian BOOBEKOVA, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Dr. Gül TUNCEL, Marmara Universitesi

Dr. Bülent AKBABA, Gazi Üniversitesi

Dr. Ergun ÖZTÜRK, Erciyes Üniversitesi

Dr. Mustafa BEKTAŞ, Sakarya Üniversitesi

Dr. Adem Cengiz ÇEVİKEL,  Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr.  Genç Osman İLHAN, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Mustafa İÇEN, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Ayman Harb, University of Jordan

Sekreterya

Arş. Gör. Hasan Özgür KAPICI, Yıldız Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Hamide KILIÇ,  İstanbul Üniversitesi

Arş. Gör. Fatih ÖZDEMİR, Yıldız Teknik Üniversitesi

YL. Öğrencisi Merve AYGÜN, Yıldız Teknik Üniversitesi

YL. Öğrencisi Sibel ÇAĞIR, Yıldız Teknik Üniversitesi

YL. Öğrencisi Sinem FİDAN, Yıldız Teknik Üniversitesi

YL. Öğrencisi M. Faruk ERDOĞAN

 

Teknik Destek-Web Tasarım

Hasan ŞERİTOĞLU, Sakarya Üniversitesi

 

Afiş Tasarım

YL. Öğrencisi Kamil KANAT, Yıldız Teknik Üniversitesi