Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2019)

Değerli Araştırmacılar,

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2019) Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 24-25-26 Ekim 2019 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda okul öncesi-ilkokul-ortaokul-lise-üniversite-üniversite hazırlık ders kitapları üzerine yapılan her türlü inceleme ve araştırmayı kapsayan bildirilere ev sahipliği yapacaktır. Sadece ders kitabı üzerine incelemeleri değil, eğitim-öğretim ortamında ders kitaplarına yönelik her türlü araştırmayı konu edinmiş bildiriler de sempozyum konu çerçevesindedir. Osmanlı’dan günümüze kadar ders kitaplarının serüvenlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan sempozyum, süreç içinde Türkiye’deki ders kitabı üzerine olan akademik literatürü daha sistemli ve zengin hale getirmeyi hedeflemektedir.

Sempozyum düzenleme kurulu olarak hem araştırmacılarımızın hem de konuyla doğrudan ilgili öğretmenlerimizin DEKUS 2019’e teşriflerini bekleriz.

Saygılarımızla

DEKUS 2019 Düzenleme Kurulu